Πρόγραμμα Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών, πιο συχνά γνωστό ως NSF, είναι μια κρατική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών που υποστηρίζει κυρίως βασική έρευνα και εκπαίδευση σε όλους τους μη ιατρικούς τομείς της επιστήμης και της μηχανικής.

Οι προσπάθειες του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών στοχεύουν στην πραγματοποίηση της αποστολής του, η οποία είναι «Να προωθήσει την πρόοδο της επιστήμης, να προωθήσει την εθνική υγεία, ευημερία και ευημερία και να εξασφαλίσει την εθνική άμυνα».

Στο πλαίσιο αυτής της συγκεκριμένης αποστολής, το NSF έχει συγκροτήσει το Πρόγραμμα Νόμων & Κοινωνικών Επιστημών στο οποίο επιδιώκει να ζητήσει προτάσεις που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε κοινωνικές επιστημονικές μελέτες δικαίου και νομοθετικά συστήματα κανόνων.

Το Πρόγραμμα Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών θα είναι φυσικά διεπιστημονικό και πολυμεθοδολογικό. Οι κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος απαιτούν ότι για να είναι επιτυχημένη μια πρόταση, θα πρέπει να περιέχει ερευνητικές ιδέες που θα προωθήσουν την επιστημονική θεωρία και την αντίληψη των δεσμών μεταξύ ανθρώπινης συμπεριφοράς και νόμων ή νομικών διαδικασιών.

Για να συμβεί αυτό, η πρόταση θα χρειαστεί μια δυναμική προσέγγιση που θα φιλοξενεί ταυτόχρονα πολλαπλούς τομείς σπουδών, όπως:

1. Έγκλημα, βία και τιμωρία

2. Οικονομικά Θέματα

3. Διακυβέρνηση

4. Νομική λήψη αποφάσεων

5. Νομική Κινητοποίηση και Αντιλήψεις Δικαιοσύνης

6. Δικαστήρια και Νομικό Επάγγελμα

Το πρόγραμμα σκοπεύει επίσης να υποστηρίξει ταυτόχρονα προτάσεις που στοχεύουν στη μελέτη ιστορικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτικών ζητημάτων που αφορούν το δίκαιο.

Το Πρόγραμμα Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών δεν περιορίζεται μόνο στη χρηματοδότηση προτάσεων που τυχαίνει να σχετίζονται εξ ολοκλήρου με κοινωνικές επιστημονικές σπουδές, κυρίως επειδή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για πολλούς άλλους κλάδους, όπως η ανθρωπολογία, η επικοινωνία, η εγκληματολογία, η οικονομία, η νομική υποτροφία, οι πολιτικές επιστήμες, το δημόσιο πολιτική, ψυχολογία και κοινωνιολογία.

Το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών σκοπεύει να διαχειριστεί έως και 5.000.000 $ έως 75 αποδέκτες επιχορηγήσεων στο πλαίσιο τυπικών επιχορηγήσεων, συνεχιζόμενων επιχορηγήσεων ή συμφωνιών συνεργασίας.

Οι οργανισμοί και οι φορείς που θα θεωρηθούν επιλέξιμοι για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών είναι οι εξής:

α) Πρότυπες επιχορηγήσεις έρευνας και επιχορηγήσεις για συνεργατική έρευνα

β) Διεπιστημονικές Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες: Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Η.Π.Α

γ) Υποτροφίες Βελτίωσης Έρευνας Διδακτορικής Διατριβής: Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Η.Π.Α

δ) Υποστήριξη Συνεδρίων και Εργαστηρίων

Το Πρόγραμμα Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι πολύ σημαντικό για το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών για τον λόγο ότι οι στόχοι και οι στόχοι του προγράμματος είναι απίστευτα στην τήρηση της αποστολής του οργανισμού.

Επιπλέον, το πρόγραμμα θα λειτουργήσει επίσης ως εργαλείο για την ανάπτυξη καινοτόμων μελετών που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση του νόμου από τους ανθρώπους και του τρόπου με τον οποίο επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή.Source by Michael Saunders

Σχολιάστε