Σημασία της Back-End Ανάπτυξης Ιστού

Κατά τη δημιουργία ενός νέου ιστότοπου, οι προγραμματιστές πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη τόσο του frontend όσο και του backend. Το frontend μιας εφαρμογής αναφέρεται στον κώδικα που είναι ορατός στους επισκέπτες του ιστότοπου. Κανονικά, ο κώδικας frontend δημιουργεί διεπαφές μέσω των οποίων η εφαρμογή αλληλεπιδρά με τους χρήστες. Από την άλλη πλευρά, ο κώδικας υποστήριξης αλληλεπιδρά με τον διακομιστή και παρέχει περιεχόμενο ή δεδομένα προς εμφάνιση στους χρήστες. Έτσι, ο κώδικας υποστήριξης ασχολείται με την εφαρμογή καθώς και με τον διακομιστή web και τη βάση δεδομένων. Ο συνδυασμός εφαρμογής, διακομιστή και βάσης δεδομένων καθιστά την κωδικοποίηση backend τόσο περίπλοκη όσο και σημαντική.

Γιατί οι προγραμματιστές πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην ανάπτυξη Web Backend;

Διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το backend αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία ενός ιστότοπου, δηλαδή, εφαρμογή, διακομιστή ιστού και βάση δεδομένων. Κατά την πρόσβαση στη διεπαφή χρήστη ενός ιστότοπου, κάθε χρήστης πρέπει να παρέχει το αναγνωριστικό σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασής του. Το αναγνωριστικό σύνδεσης και ο κωδικός πρόσβασης που παρέχονται από τον χρήστη επικυρώνονται από το backend. Ομοίως, οποιαδήποτε πληροφορία υποβάλλεται από τον χρήστη αποθηκεύεται στις βάσεις δεδομένων μέσω του κώδικα υποστήριξης. Επίσης, το backend ανακτά πληροφορίες από τη βάση δεδομένων και στέλνει τις πληροφορίες στη διεπαφή χρήστη για εμφάνιση στον χρήστη. Ως εκ τούτου, το backend ενός ιστότοπου λειτουργεί ως η δομή του και διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών.

Τρέχει σε διάφορα περιβάλλοντα

Σήμερα, οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν ιστοσελίδες και εφαρμογές Ιστού σε διάφορα περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, ορισμένες επιχειρήσεις προτιμούν την εκτέλεση ιστοσελίδων σε διακομιστές ιστού, ενώ άλλες αναπτύσσουν εφαρμογές Ιστού στο cloud. Ταυτόχρονα, πολλές επιχειρήσεις συνδυάζουν ακόμη και τις δύο επιλογές φιλοξενίας για να επωφεληθούν από οφέλη όπως βελτιωμένη απόδοση και επεκτασιμότητα. Η ρύθμιση του διακομιστή web διαφέρει από το ένα δίκτυο στο άλλο. Επίσης, οι προγραμματιστές συχνά κατανέμουν φόρτο εργασίας από την πλευρά του διακομιστή σε πολλαπλά μηχανήματα. Τα διαφορετικά περιβάλλοντα φιλοξενίας καθιστούν απαραίτητο για τους προγραμματιστές να προσαρμόσουν το backend των ιστότοπων.

Περιέχει τη λογική της εφαρμογής

Οι περισσότεροι προγραμματιστές σήμερα διατηρούν τη διεπαφή χρήστη και τη λογική της εφαρμογής ενός ιστότοπου ξεχωριστά για να απλοποιήσουν την ανάπτυξη και τη συντήρησή του. Εκτός από τη συμπερίληψη του τομέα και των στοιχείων υποδομής μιας εφαρμογής, η λογική της εφαρμογής εκτελεί επίσης τη συνήθη επεξεργασία δεδομένων που απαιτείται από κάθε επιχείρηση. Το backend ενός ιστότοπου περιέχει τη λογική εφαρμογής του. Ως εκ τούτου, οι προγραμματιστές πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη ιστού backend για να μεταβούν απρόσκοπτα από το ένα frontend στο άλλο και να κάνουν πολλαπλές διεπαφές χρήστη να έχουν πρόσβαση στην ίδια λογική εφαρμογής.

Προσθέτει βοηθητικό πρόγραμμα σε κάθε λειτουργικότητα Frontend

Κατά την ανάπτυξη ενός ιστότοπου, οι προγραμματιστές πρέπει να γράψουν κώδικα υποστήριξης για να προσθέσουν χρησιμότητα σε κάθε λειτουργικότητα διεπαφής. Για παράδειγμα, πρέπει να γράψουν κώδικα χρησιμοποιώντας μια γλώσσα προγραμματισμού από την πλευρά του διακομιστή για να προσθέσουν λειτουργικότητα σε μια φόρμα σύνδεσης χρήστη. Κάθε φορά που ένας χρήστης εισάγει τα διαπιστευτήρια σύνδεσής του, ο κώδικας υποστήριξης θα συλλέγει τις τιμές και θα τις συγκρίνει με τα δεδομένα σύνδεσης που είναι αποθηκευμένα σε βάσεις δεδομένων. Ομοίως, ο κώδικας υποστήριξης προσθέτει επίσης λειτουργικότητα σε διάφορες φόρμες, προφίλ και λογαριασμούς. Ως εκ τούτου, κανένας ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ποιοτικό κώδικα υποστήριξης.

Επηρεάζει την εμπειρία χρήστη του ιστότοπου

Η χρηστικότητα και η εμπειρία χρήστη ενός ιστότοπου επηρεάζει τη δημοτικότητά του μακροπρόθεσμα. Όπως σημειώθηκε νωρίτερα, όλες οι εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός ιστότοπου εκτελούνται στο backend. Έτσι, η εμπειρία χρήστη που παρέχεται από έναν ιστότοπο θα επηρεαστεί από την ποιότητα του κώδικα υποστήριξης. Οποιαδήποτε προβλήματα στον κώδικα υποστήριξης μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα συχνές διακοπές λειτουργίας ιστότοπου, αργή λειτουργία του ιστότοπου και παρόμοια προβλήματα απόδοσης. Ταυτόχρονα, μικρά ελαττώματα στον κώδικα υποστήριξης μπορεί να καταστήσουν τον ιστότοπο ευάλωτο σε στοχευμένες επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού και ασφάλειας. Είναι σημαντικό για τους προγραμματιστές να επικεντρωθούν στην ποιότητα και τη δομή του κώδικα υποστήριξης για να κάνουν τον ιστότοπο να προσφέρει πλουσιότερη εμπειρία χρήστη χωρίς διακοπές.

Είναι επίσης σημαντικό για τους προγραμματιστές να πραγματοποιήσουν το backend Ανάπτυξη διαδικτύου επιλέγοντας τη σωστή γλώσσα προγραμματισμού και πλαίσιο. Καθώς έχουν την επιλογή να επιλέξουν από πολλές γλώσσες προγραμματισμού από την πλευρά του διακομιστή, οι προγραμματιστές πρέπει να επιλέξουν τη γλώσσα που ικανοποιεί όλες τις ανάγκες του έργου. Ομοίως, πρέπει επίσης να επιλέξουν το σωστό πλαίσιο ανάπτυξης ιστού και εργαλεία σύμφωνα με τη συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού από την πλευρά του διακομιστή.Source by Aaliyah Choudhry

Σχολιάστε