Οι διαφορετικοί τύποι γλωσσών προγραμματισμού – Μάθετε τα βασικά

Η εξέλιξη των γλωσσών προγραμματισμού υπολογιστών έγινε δυνατή από την αναζήτηση του προγραμματιστή για αποτελεσματική μετάφραση της ανθρώπινης γλώσσας σε κάτι που μπορεί να διαβαστεί και να γίνει κατανοητό από τους υπολογιστές. Οι γλώσσες που δημιουργούνται, που ονομάζονται κώδικας μηχανής, έχουν υψηλά επίπεδα αφαίρεσης, τα οποία κρύβουν το υλικό του υπολογιστή και χρησιμοποιούν αναπαραστάσεις που … Περισσότερα

R Προγραμματισμός: Επιστήμη Δεδομένων

Η επιστήμη δεδομένων απαιτεί γνώση σε διάφορους τομείς όπως η μηχανική μάθηση, ο προγραμματισμός R, η Python, η βαθιά μάθηση και πολλά άλλα. Μεταξύ όλων αυτών, μία από τις βασικές βασικές γλώσσες προγραμματισμού που απαιτείται για κάθε επιστήμονα δεδομένων είναι ο προγραμματισμός R. Αυτές οι γλώσσες προγραμματισμού βοηθούν έναν επιστήμονα δεδομένων να συλλέξει δεδομένα, να … Περισσότερα

Βασικά στοιχεία προγραμματισμού υπολογιστών – Ξεκινώντας με τον εύκολο τρόπο

Ένα πρόγραμμα υπολογιστή αποτελείται από μια αλυσίδα εντολών που πρέπει να εκτελέσει ένας υπολογιστής. Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να συνοδεύονται από άλλα σημαντικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση αυτών των οδηγιών. Ως εκ τούτου, η διαδικασία προγραμματισμού περιλαμβάνει τον καθορισμό των οδηγιών και των δεδομένων. Για να βρείτε δεδομένα για τον υπολογιστή σας, θα … Περισσότερα