Spyware – Τι είναι;

Spyware, τι είναι και τι κάνει. Βασικά, το spyware είναι ένα πρόγραμμα που τοποθετείται στον υπολογιστή σας συνήθως αφού κατεβάσετε κάποιο είδος προγράμματος ή μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Μόλις αυτό το πρόγραμμα είναι στον υπολογιστή σας, ανάλογα με το είδος που τοποθετήθηκε, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τι κάνετε χωρίς να το γνωρίζετε. Εκτός … Περισσότερα